"АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНХИМ"-ыг нээж, сургалт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ.

2021-10-18 00:00:00

       Насан туршийн боловсролын төв дээр 8-12 дугаар ангийн суралцагчид өөрийгөө танин мэдэх, ирээдүйн зорилгоо тодорхойлох, өөрийн боломж чадвартаа тохирсон ажил мэргэжлээ зөв сонгох, сурах үйл ажиллагаагаа төлөвлөхөд нь дэмжих зорилгоор "АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНХИМ"-ыг нээж, сургалт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ.

Увс Аймгийн Насан Туршийн Боловсрол, Хүүхдийн Хөгжлийн Төв