“Увс аймгийн Улаангом сумын гудамжны гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ”

2021-10-22 00:00:00

Увс аймгийн Орон нутгийн төсвөөс зарласан тендерт

"Гэрэлт Шугам" ХХК шалгарч Улаангом сумын гудамжны гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өглөө.