Нэг шатлалт 54 үйлчилгээг цахимжууллаа.

2020-05-20 04:50:00

Мэдээллийн технологийн дэвшилтэт боломжид тулгуурлан төрийн үйлчилгээг түргэн, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, үйлчилгээний эрх тэгш байдлыг хангах зорилгоор  төрийн байгууллагуудын иргэн, аж ахуй нэгжид олгодог 54 төрлийн лавлагаа, мэдээллийн үйлчилгээг цахимаар үзүүлж байна.

Өндөрхангай сумын Засаг даргын тамгын газар

2020.05.20

Харилцах утас-91511723