ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2020-05-28 03:45:00

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 141 дүгээр тогтоолын хүрээнд төрийн албаны тусгай шалгалтыг хялбаршуулсан хэлбэрээр буюу тухайн сул орон тооны зарыг Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn цахим сайт дээр 3 хоногийн хугацаанд зарлаж, цахимаар бүртгэл хийхээр шийдвэрлэсэн. Энэ хүрээнд 2020 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалын 8 ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг зарлалаа.

1. Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал;

2. Увс аймгийн Тариалан сумын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн захирал;

3. Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч;

4. Увс аймаг дахь Баруун бүсийн хүүхдийн хөгжлийн төвийн захирал;

5. Увс аймгийн Өмнөговь сумын Соёлын төвийн эрхлэгч;

6. Увс аймгийн Хяргас сумын Соёлын төвийн эрхлэгч;

7. Увс аймгийн Цагаанхайрхан сумын Соёлын төвийн эрхлэгч;

8. Увс аймгийн Завхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч.

Эдгээр албан тушаалын тусгай шалгалтад оролцох иргэд 2020 оны 06 сарын 02-ны өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд uvs@csc.gov.mn цахим сайтаар бүртгүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэдийн ирүүлсэн материалыг комисс нягтлан шалгаж хариу мэдэгдэнэ. Бүрдүүлэх материал дутуу ирүүлсэн тохиолдолд бүртгэхгүй болно.Сонгон шалгаруулалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://csc.gov.mn/s/35/38 хаягаар авна уу.

Короновирусийн эрсдэлийн улмаас нэг дор бүх сул орон тооны шалгалтыг авах боломжгүй тул тухай бүр зарлагдсан зарын мэдээллийг нийтэд мэдээллэх бөгөөд шалгалтын зарыг www.csc.gov.mn цахим сайтаас авах боломжтой6

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН УВС АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

Холбоо барих утас: 70453620