Увс аймгийн Өндөрхангай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн танилцуулга

2020-09-08 03:48:00

Манай сургууль нь 1922 онд байгуулагдсан 1922 онд тэнхим, 1940 оноос бага сургууль, 1963 онд дунд сургууль 1987 онд 10 жилийн сургууль болон өргөжиж одоо 686 суралцагчтай, удирдлага 4, багш 40, 17 ажилчидтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай багш нар 4 ЗАН болж ажилладаг бөгөөд аливаа ажлыг багаар хамтран хийж, харилцан бие биеэсээ туршлага хуримтлуулж байдаг. БАЗАН- бага ангийн ЗАН нь 12 багштай тэргүүлэх 4 заах аргач 6, АЧЗАН Авьяас чадварын ЗАН нь 6 багштай, Тэргүүлэх 1, заах аргач 3, НУЗАН Нийгмийн ухааны ЗАН 9 багштай, Заах аргач 6, магистр 2, БУЗАН Байгалийн ухааны ЗАН 9 багштай, заах аргач 9, Магистр 1, сургуулийн дотуур байранд багш 1, тогооч 3, жижүүр 3,   байранд 100 гаруй суралцагч амьдарч байна.